Montáž klimatizácie je vo väčšine prípadov dôležitejšia ako samotná klimatizácia. Amatérskou prípadne neodbornou montážou môžete napáchať veľké škody na zariadení a aj na svojom majetku.

My, v KTW, máme odborne zdatných a kvalitne vyškolených pracovníkov, ktorí sú zapojení do procesu vo všetkých jeho krokoch:

 1. úvodné poradenstvo pri výbere správneho miesta montáže,
 2. obhliadka vonkajšieho aj vnútorného priestoru,
 3. montáž zariadení, odvodu kondenzu a potrebnej elektroinštalácie,
 4. odovzdanie klimatizácie,
 5. následný servis klimatizácie.

Sme pripravení vám vysvetliť prečo je vhodnejšie namontovať vnútornú jednotku do 10 metrov od vonkajšej, či sa budú Vaši susedia sťažovať na hluk z vonkajšej jednotky alebo prečo trvá montáž niekedy dve a inokedy štyri hodiny.

Naši pracovníci sú vybavení špičkovým a značkovým náradím od renomovaných spoločností ako sú napríklad Hilti alebo Rothenberger. Každý pracovník má absolvovaný kurz pre prácu vo výškach a s pracovnými plošinami. K dispozícii máme profesionálne zariadenia pre prácu vo výškach.

Montáž s paušálnou cenou

Štandardná montáž single split zariadenia (jedna vnútorná a jedna vonkajšia jednotka) zahŕňa:

 • 1-krát prieraz steny z tehly, vápenca, Ytongu, dreva. (Ak bude v stene betón, cena montáže sa navýši na základe cenovej ponuky)
 • základná konzola na uchytenie vonkajšej jednotky,
 • odvod kondenzátu kondenzačnou hadicou alebo PVC rúrou (tzv. pevný kondenz) samospádom z vnútornej jednotky do 3 metrov,
 • prepojovacie izolované medené potrubie 1/4″ / 3/8″ / 1/2″,
 • lišty pre vedenie prepojovacieho potrubia,
 • montáž rozvodov chladu pomocou medeného potrubia,
 • rozvod komunikačných káblov, zakrytie káblov lištami,
 • elektrické napájanie a prepojenie zariadení so silovým káblom 3× 1,5 CYSY do 5 metrov,
 • komunikačný kábel 4 alebo 5× 1,5 CYKY medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou do 3 metrov,
 • uvedenie a spustenie zariadenia,
 • zaškolenie, vysvetlenie funkcií zariadenia podľa návodu na obsluhu,
 • odovzdanie protokolu.

Montáž s paušálnou cenou môže byť realizovaná, ak bude vonkajšia jednotka montovaná na balkóne s priamym prístupom, do výšky max. 12m od zeme alebo na plochej streche.

Cena montáže platí iba na území Slovenskej republiky.

Montáž klimatizácie
Montáž klimatizácie
Montáž klimatizácie
Individuálna cenová ponuka

Individuálna montáž na mieru

V prípade, ak bude musieť byť pre odbornú a bezpečnú montáž použitá vysokozdvižná plošina, vybavenie pre prácu vo výškach alebo

 • bude použitá iná, ako základná konzola pre umiestnenie vonkajšieho zariadenia,
 • bude potrebné pracovať s betónom alebo panelom,
 • odvod kondenzátu je dlhší ako 3 metre,
 • elektrické napájanie je dlhšie ako 5 metrov
 • rozvod chladu je dlhší ako 3 metre,
 • sekanie do steny a zasadenie káblov do muriva,
 • použijeme inú ako štandardnú farebnosť líšt či iných doplnkov.

Cenovú ponuku individuálnej montáže na mieru pre vás pripravia naši experti. Vyplňte formulár nižšie a my sa vám ozveme s vyžiadaním všetkých potrebných údajov.