Po inštalácii systému odborníkom, sa môžete oprieť a vychutnať si príjemný vzduch v miestnosti. Nezabudnite však, že klimatizačný systém musí byť pravidelne udržiavaný, aby fungoval čo najlepšie po mnoho rokov. Rovnako, ako Vaše auto, kotol či lyže.

Ako často musím nechať klimatizáciu servisovať?

Odporúčame, aby ste klimatizáciu nechali odborne skontrolovať aspoň raz ročne.

Najlepší čas je jarné obdobie, ešte pred príchodom prvej veľkej vlny horúčav. Týmto spôsobom môžete nechať vopred opraviť prípadné chyby a zabrániť poruchám.

Prečo sú údržba a čistenie dôležité?

Trvalá prevádzka klimatizačného systému, napríklad v kanceláriách alebo v obchodných prevádzkach, vedie prirodzene ku kontaminácii a opotrebovaniu . Deje sa to oveľa rýchlejšie, ako v prípade využívania klimatizácie pre súkromné účely. Doma používame klimatizáciu predsa len menej často, ako ju používa nákupné stredisko

Napriek tomu, aj v domácich klimatizačných zariadeniach vznikajú rôzne znečistenia, ktoré môžu spôsobiť nepríjemnosti. Vzduchové filtre vnútorných jednotiek sú obzvlášť namáhané v miestnostiach ako je kuchyňa alebo v miestnostiach, kde sa fajčí.

Kontaktujte nás
Servis klimatizácií, KTW Trenčín

Pravidelný servis klimatizácie

predlžuje živostnosť a znižuje náklady na prevádzku

 

4 dobré dôvody, prečo by ste mali pravidelne servisovať vašu klimatizáciu

1. ZDRAVIE

Ak so servisom vyčkávate, vo Vašom klimatizačnom systéme sa hromadia zdraviu škodlivé mikroorganizmy, alergény a pachy.

2. PLNÉ VYUŽITIE VŠETKÝCH FUNKCIÍ

Moderné klimatizačné jednotky majú veľké množstvo zaujímavých a praktických funkcií, ktorých účinnosť sa zanedbaným servisom znižuje.

3. SPOTREBA ENERGIE

Znečistené filtre vedú k zhoršeniu výkonu klimatizácie a vyššej spotrebe energie. Zvýšené náklady sa odzrkadlia na Vašom bankovom účte.

4. DLHOVEKOSŤ KLIMATIZÁCIE

Predíďte včas akýmkoľvek kritickým poruchám. Klimatizácia bude fungovať dlhodobo a bez nepríjemných neočakávaných výdavkov

Údržba KTW vždy obsahuje týchto 12 úkonov

Aká je cena KTW servisu?

Svoju úlohu zohráva fyzická dostupnosť zariadení. Umiestnenie vonkajšej a vnútornej jednotky preto plánujeme s Vami, aby bola zaručená čo najrýchlejšia a najjednoduchšia nielen inštalácia, ale aj údržba.

Okrem dĺžky odpracovaného času závisia náklady na údržbu aj od akýchkoľvek ďalších nákladov na náhradné diely. Pravidelná údržba udržuje nízke opotrebenie zariadení a tým aj celkové náklady na údržbu.

Klimatizačný systém znamená rôzne náklady. Závisí to napríklad od typu a veľkosti systému. Systém multi-split vyžaduje pre servisného technika prirodzene viac času ako systém single-split s jednou vnútornou jednotkou.