Odborné a iné dôležité pojmy začínajúce na písmená U až Z

Azbest je technické označenie skupiny 6 jemne vláknitých silikátových minerálov používaných pre svoje vhodné fyzikálne vlastnosti v priemysle. Azbesty vytvárajú dlhé tenké vláknité štruktúry, ktoré sa štiepajú po dĺžke. Oceňovaná je najmä ich vysoká teplota tavenia, ktorá je okolo 1 100 °C – 1 500 °C

Jeho typickou vlastnosťou je nehorľavosť a čiastočne žiaruvzdornosť. Azbest je pevný a ohybný, dajú sa z neho tkať tkaniny. Je tiež zlým tepelným vodičom. Je odolný voči kyselinám a zásadám. Azbest nemá charakteristický zápach ani chuť. Jeho vlákna sa dobre viažu s cementom.

Stupnica efektivity premeny dodanej energie na výsledný efekt chladenia / kúrenia.

Filter HEPA je typ filtra vzduchu. Jeho názov je akronym z anglického high efficiency particulate arrestance, čiže vysoko účinný filter vzduchových častíc. Tento typ vzduchového filtra je schopný s minimálne 99,97% účinnosťou odstrániť častice s veľkosťou 300 nanometrov (častice tejto veľkosti sú pre HEPA filtre najťažšie filtrovateľné). Väčšie častice sú filtrované s ešte väčšou účinnosťou.

Index pojmov